Pages

17 d’abril, 2015

Programació amb Bitbloq i Arduino

Bitblog és un entorn de programació molt semblant a l'Scratch. Bitblog utilitza blocs de codi, classificats per categories, que hem d'apilar per crear els nostres programes. Treballem, per tant, en un entorn de programació molt visual.Una vegada hem creat el nostre programa, el podem compilar, per verificar si hi ha errades, i el podem carregar, via USB, a la nostra placa controladora Arduino o compatible.Pràctiques
Cap comentari: