Pages

18 de març, 2016

Robòtica i geometria a l'educació secundària

Des de la Xarxa 0/18 d'escoles públiques d'Horta-Guinardó sorgeix la proposta de fer alguna actuació de zona amb l'alumnat al voltant de la geometria. Aquesta actuació, prevista pel curs 2016-2017, s'inicia aquest curs amb les activitats de formació pel professorat dels diferents nivells educatius.

Des del Servei Educatiu d'Horta-Guinardó em van convidar a participar a la formació Geometria a secundària fent una sessió de treball sobre geometria i robòtica educativa. 

La idea era fer una sessió pràctica amb els robots Pro-Bot i explorar de quina manera podem treballar la competència matemàtica a l'educació secundària amb la robòtica educativa. 


També es fan consideracions sobre el procés d’aprenentatge de l'alumnat, tot subratllant la necessitat de treballar a fons les dimensions de resolució de problemes, raonament i prova, connexions i comunicació i representació com a condició necessària per assolir la competència matemàtica i, en particular, per portar a terme un treball més competencial dels continguts geomètrics.
La dinàmica de la sessió va ser molt participativa i molt animada, una mostra més que la programació i la robòtica educatives poden ser un bon recurs per fer un treball competencial a les aules.