Pages

03 de maig, 2006

Nova cultura de l'aigua

Navegant per la XTEC arribo a una excel.lent webquest de l'Albert Xirgo titulada Dels rius i embassaments fins a l'aixeta, una proposta didàctica adreçada a alumnat de cicle superior de Primària i primer d'ESO per treballar el coneixement del medi.
Aquesta wq té com a objectius principals:
  • Donar a conèixer una nova cultura de l'aigua.
  • Fer que l'alumnat prengui consciència que l'aigua és un bé escàs i que modifiqui, en aquest sentit, alguna conducta a casa i a l'escola.
  • Afavorir l'ús de les TIC.
  • Reflexionar sobre els continguts que es troben a internet i la seva credibilitat.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Completament d'acord
és una excel.lent webquest

Carme Barba
www.webquestcat.org

Anònim ha dit...

Hi, i was looking over your blog and didn't
quite find what I was looking for. I'm looking for
different ways to earn money... I did find this though...
a place where you can make some nice extra cash secret shopping. Just go to the site below
and put in your zip to see what's available in your area.
I made over $900 last month having fun!
make extra money