Pages

16 d’abril, 2015

Expressar emocions, sentiments i vivències amb la robòtica educativa


La robòtica educativa ens pot servir per expressar-nos a l'aula? 

Saber mirar per comprendre, saber fer per expressar-se, i saber analitzar i reflexionar a partir d'aspectes conceptuals i complexos per a construir noves visions alternatives sobre si mateix i els diferents aspectes de la realitat han estat les 3 línies en que es fonamenta aquesta proposta de treball oberta.L'autonomia de l'alumnat

Tot aquest procés d'adquisició d'autonomia, conjuntament amb l'esperit creatiu, l'experimentació utilitzant recursos TIC de l'entorn audiovisual i multimèdia, la investigació, la responsabilitat i l'autocrítica condueixen l'alumnat a tenir iniciativa per descobrir i millorar, de forma autònoma, el seu aprenentatge.L'alumnat ha reflexionat sobre el seu entorn proper, i, tot experimentant de manera crítica, ha expressat de manera creativa, mitjançant creacions visuals, un conjunt d'emocions, sentiments i vivències que han compartit a l'aula.
Objectius didàctics... o no... algunes idees... per obrir el debat...

  • Planificar i reflexionar, de forma individual i col·lectiva, sobre el procés de disseny i de realització d'un objecte partint d'uns objectius prefixats i revisar i valorar en cada fase del projecte l'estat de consecució.
  • Expressar-se amb creativitat, mitjançant les eines del llenguatge plàstic, visual i audiovisual i emprar de forma flexible altres recursos, tècniques i mitjans de l’àmbit de les TIC
  • Emprar diverses tècniques i recursos artístics per representar de forma creativa la realitat, les idees, les emocions, els sentiments, les vivències...
Cap comentari: