Pages

16 de setembre, 2008

Treball per projectes

El treball per projectes... al meu centre... i, ara, a la tele... :-)
Un equip de "30 minuts" ha passat tres mesos en una classe d'adolescents d'un institut d'Educació Secundària constituïts en una mena de "banc de proves" per superar el desinterès, a base d'observar els primats del Zoo de Barcelona i fer-ne un treball documental.

La classe de 20 alumnes de 4t. d'ESO de Barcelona Congrés, a Nou Barris, és l'escollida com un "banc de proves" arran dels problemes de falta d'interès dels alumnes, de la gran diversitat de nivells acadèmics i d'integració entre ells, dels conflictes socials i la desmotivació del professorat --tot un seguit de problemes molt comentats i sabuts, que són una amenaça al funcionament de l'escola pública.
Reportatge: Tan "monos" com nosaltres

---
Post relacionat: