Pages

12 de setembre, 2008

Bendito Machine

Faula primitiva sobre el poder, els diners, la religió, la corrupció, l'explotació sense límits dels recursos...