Pages

09 de març, 2005

Competència: Components físics i estructurals de les TIC

"L'alumnat ha d'ésser autònom amb les eines informàtiques, i aquest domini i autonomia s'adquireix comprenent tant els components físics i estructurals (parts de l'ordinador, de la xarxa i el seu manteniment bàsic) com els elements lògics (programari), coneixent-ne les possibilitats i com fer-les servir segons els objectius o tasques."
Per treballar la competència "Conèixer els components físics i estructurals que suporten les TIC" es poden fer servir els recursos següents:

UNITATS DIDÀCTIQUES (per a alumnes)

MINIUNITATS DIDÀCTIQUES (per a alumnes)

[actualitzat: 2/9/06]