Pages

08 de març, 2005

Consells: ús segur d'Internet

"Internet és un nou repte per a l'educació dels nostres infants i alumnat. Sovint ens passa que deixem els nostres menors navegant per Internet sense involucrar-nos-hi gaire, i moltes vegades no sabem com funciona ni som prou conscients de les oportunitats i els riscos que comporta."
Podeu consultar els següents documents de la Fundació Catalana per a la Recerca per saber-ne més: