Pages

08 de febrer, 2015

I Trobada ICE UAB de Tecnologies a secundària - Experiències d'aula

Mostra d’experiències d’aula


1. App Inventor pel control remot de robots LEGO
Carolina Crespo, INS Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat 
Control remot dels nostres robots utilitzant el mòbil com a comandament. Per crear les aplicacions utilitzem App Inventor, i una metodologia inspirada en la Flipped Clasroom (versió In-Class) i la Gamificació que està donant resultats força interessants. Per allotjar el material d’aprenentatge s’ha creat el site NXTappLab, on s’ha establert una sèrie de nivells, cadascun amb un objectiu .
2.Disseny i construcció d’un vehicle automatitzat a escala
Antonio Pascual, INS Joan Oliver de Sabadell 
Aquesta experiència d’aula respon a la necessitat de materialitzar un projecte d’automatització en l’etapa educativa d’ESO, incorporant materials i eines properes i accessibles a tothom. El conjunt de fases de treball que intervenen en el projecte permeten treballar amb l’alumnat diferents estratègies pedagògiques i metodològiques que van des del disseny, dimensionat de les seves peces estructurals, passant pel muntatge i construcció per arribar a la programació de la seqüència de moviments
3. La Robòtica com l’eix didàctic de la creativitat e innovació tecnològica
Ricard Marsal, Jaume Dellunde i Òscar Amorós, INS Sant Andreu de Barcelona
A l’institut Sant Andreu portem uns anys treballant amb la robòtica educativa,fet que ens ha permès definir una línia de treball pròpia. Una de les finalitats de tot el procés d’aprenentatge consisteix en realitzar l’anàlisi i experimentació d’eines i recursos didàctics, per elaborar finalment propostes creatives e innovadores que defineixen els nostres projectes. En la presentació es farà un resum dels projectes desenvolupats a l’ESO amb el projecte “Impulsem la robòtica” amb Arduino i App Inventor, i finalment una mostra dels millors projectes de batxillerat.

Cap comentari: