Pages

11 de juny, 2011

Programa eduCAT 2.0

Ensenyament implanta el programa eduCAT 2.0 al cicle superior de primària i a tot l'ESO
... l'eduCAT 2.0 agrupa totes les actuacions del Departament d'Ensenyament per promoure l'ús dels instruments digitals en els processos d'ensenyament i aprenentatge. Tal com ha explicat la consellera Rigau, "volem garantir que tots els alumnes en acabar l'ensenyança obligatòria dominin la competència digital i aquest domini els hagi servit per millorar l'aprenentatge i avançar en l'èxit escolar". També ha defensat que "necessitem una visió més global que aglutini totes les accions de noves tecnologies partint d'un model pedagògic".