Pages

15 de febrer, 2008

Fabricació d'ampolles de plàstic

Un bon vídeo per explicar el procés de fabricació d'ampolles de plàstic...