Pages

13 de febrer, 2008

Conformació de polímers

A Tecnologia Industrial estem treballant el tema de l'elaboració d'objectes de plàstic i els processos de conformació de polímers... i youtube ens ajuda una miqueta ;-)