Pages

27 de febrer, 2006

FEBE

Via Genbeta arribo a FEBE (Firefox Extension Backup Extension), una extensió de Firefox que permet realitzar una còpia de seguretat de les extensión i temes que tenim instal.lats al navegador.
Pot ser força útil... per poder mantenir una configuració personalitzada a diferents màquines.