Pages

03 de maig, 2005

El Quixot a l'aula

A la xarxa es poden trobar interessants experiències d'aula que mostren clarament com la integració de les TIC és cada vegada més present en les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge desenvolupades als centres...
Amb motiu de la commemoració del IV Centenari de la publicació d'El Quixot de Cervantes, han sorgit un bon grapat de magnífiques experiències i propostes de treball... Per fer-ne un tast (en format blog):

El Quixot a l'aula

Es poden trobar més referencies a la pàgina de la XTEC El Quixot als centres

1 comentari:

anna ha dit...

Gràcies per la referència!