Pages

29 d’abril, 2005

Aprenentatge basat en problemes

Avui he participat a la "Jornada de presentacions d'aplicacions a l'aula de l'aprenentatge basat en problemes (ABP-PBL)" que ha organitzat l'equip ICE-UAB de metodologies docents i avaluació.
L'activitat de formació estava adreçada a professorat de Cicles Formatius, Batxillerat i de Secundària en general interessat en la innovació metodològica.
La Jornada ha tingut com objectiu exposar al professorat de Secundària que la metodologia PBL és possible, que ja s'aplica en diferents àrees a les universitats del nostre entorn, que és bona per l'alumnat i el professorat, i que assenyala una direcció clara cap a on ha d'anar el procés d'ensenyament – aprenentatge en el futur immediat.
Si voleu més informació sobre aquesta metodologia podeu consultar: