Pages

03 de febrer, 2005

Metodologies docents

Metodologies docents

  • Caceres del tresor Una Cacera del tresor és un tipus d'activitat didàctica molt senzilla que utilitzen els docents que integren Internet en el currículum. Consisteix en un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, de les quals es pot extreure o inferir les respostes.
  • Mètode de l'artefacte El mètode de l'artefacte és una metodologia didàctica que permet realitzar un complet anàlisi d’objectes i aparells des de diversos punts de vista. Per realitzar aquest estudi hem de respondre un conjunt de preguntes, agrupades per contextos.
  • Mètode Leittext
  • Proves objectives Una prova objectiva és una prova construïda a partir d'ítems, la resposta als quals no pot donar dubtes a la seva correcció. L'alumne treballa sobre una situació estructurada a la qual solament aporta respostes concretes.
  • Webquest