Pages

06 de febrer, 2005

Materials: Aprèn a programar

El Departament d'Educació ha publicat materials didàctics per aprendre a programar. Es tracta de materials didàctics orientats a l’autoaprenentatge, amb explicacions clares i pràctiques guiades. Aquesta orientació fa que, alhora, siguin un recurs interessant per fer-los servir a la classe a fi i efecte que cada alumne pugui treballar al seu ritme.