Pages

11 de febrer, 2014

Robòtica educativa - Fem la primera figura amb OLLO Action

Comencem... Ja tenim els kits OLLO Action ara tocar començar-los a dinamitzar per tal de fer fàcil la seva incorporació a les aules i l'aprofitament per part dels centres. Us passo una senzilla presentació amb els passos a seguir per construir la primera fígura amb OLLO.