Pages

04 de març, 2012

Exposició: Refotografiar Barcelona amb Mark Klett

L'Arxiu Fotogràfic de Barcelona organitza la mostra Refotografiar Barcelona amb Mark Klett, una exposició molt interessant sobre refotografia, un gènere que consisteix a tornar a fotografiar des del mateix punt una escena prèviament enregistrada tractant d'evidenciar el pas del temps mitjançant la confrontació de diverses imatges obtingudes al mateix lloc i en moments diferents.
Tanmateix, refotografiar no és tan sols tornar a fer una fotografia, ja que requereix partir d'una selecció de material històric i dur a terme una investigació per tal de tornar a col·locar la càmera on algú ho va fer abans que nosaltres. En aquest sentit, la nova fotografia que s'obté és el producte subsidiari d'una meditació sobre tres subjectes: el que ha fet la primera fotografia, el que ha realitzat la segona i el que observa ambdues.

(Clica a sobre de la imatge per veure la panoràmica)

La exposició ens mostra les fotografies panoràmiques que el fotògraf nortamericà Mark Klett ha fet des de Montjuïc per encàrrec de l'Arxiu Fotogràfic.