Pages

15 de maig, 2010

IV Jornada ABP - PBL

El proper dia 21 de maig a la tarda tindrà lloc a la Sala d’Actes del Rectorat de la UAB (Campus de Bellaterra) la trobada que porta per títol: L’aprenentatge basat en problemes. (ABP-PBL). Experiències i Noves Tecnologies.
En aquesta edició volem posar l’accent per una banda, en la utilitat que la metodologia ABP suposa per l’aprenentatge de les competències bàsiques , i per l’altra en la reflexió de les experiències de l’ABP i en particular des de la mirada de les noves tecnologies aplicades a l’aula. Es tracta de dues temàtiques presents a qualsevol dels nivells educatius, i en aquest sentit la trobada s’adreça tant al professorat de primària i secundària com de formació professional.
Ens trobarem a la ponència 2... ;-)