Pages

11 d’octubre, 2009

Trafic09 - Experiències Fotogràfiques

MIRAR/NARRAR
Una experiència pedagògica al voltant de la fotografia


El Centre de Fotografia Documental de Barcelona ha dissenyat una activitat pedagògica que te com a objectiu l'experimentació de la lectura d'imatges als diferents nivells del nostre sistema educatiu.

Trafic09 - Experiències Fotogràfiques

Les imatges fotogràfiques són font de coneixement i ocasió de pensament. Més enllà dels fets que reflecteixen, donen possibilitats infinites a la interpretació. Les claus per a interpretar-les són tan variades com les motivacions dels espectadors que s'acosten a mirar-les. Les imatges són una eina potent en les mans dels educadors.

És per això que la lectura d'imatges és un dels continguts importants al nou currículum escolar per poder entendre i conèixer el món que ens envolta.