Pages

26 de maig, 2009

L'ús de les TIC a les aules

Un estudi de la Fundació Telefónica elaborat per la UOC revela que l'ús de les TIC a les aules continua essent escàs i que s'aprofita poc el potencial educatiu que tenen [nota de premsa]