Pages

05 de maig, 2009

La Mostra 09

Els audiovisuals (la fotografia, el vídeo, la ràdio, la televisió i el cinema) són uns instruments de comunicació cada vegada més arrelats a la nostra societat, amb uns llenguatges propis, i de gran valor pedagògic, que permeten a infants i joves comunicar i compartir la seva visió del món i representar les seves vivències personals i els seus aprenentatges. Aquests mitjans convergeixen cada vegada més en nous formats digitals afavorits per les tecnologies de la informació i la comunicació.
La Mostra 09
El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya vol estimular l'ús pedagògic dels mitjans audiovisuals als centres educatius de Catalunya, i fomentar l'aprenentatge dels llenguatges propis d'aquests mitjans. Per això considera adient convocar la Mostra de produccions audiovisuals escolars.
L'objectiu d'aquests premis és afavorir l'educació en comunicació mitjançant la creació artística i crítica dels missatges audiovisuals en els nous formats digitals.