Pages

06 de maig, 2008

III Jornada ABP-PBL

L'Equip ICE UAB de Metodologies Docents i Avaluació, coordinat per Francesc Sala, organitza la "III Jornada ABP-PBL. L’aprenentatge basat en problemes a l’educació secundària"... el proper 23 de maig
L’ABP o Aprenentatge Basat en Problemes és un mètode que propugna l’assoliment de competències i l’adquisició de coneixements plantejant a l’alumnat la resolució de problemes de la vida real. L’ABP impulsa l’aprenentatge a través del treball cooperatiu on l’alumnat és agent actiu i protagonista central del propi procés d’aprenentatge. Enguany realitzarem la tercera edició de les Jornades de PBL on us proposem analitzar la situació i les possibilitats d’aquesta metodologia en el nostre nivell educatiu així com reflexionar sobre la seva aplicació.
Ens trobem a Sant Pau... ;-)