Pages

04 de gener, 2008

Exposició: Ibers. La nostra civilització abans de Roma

Fa uns dies vaig veure l'exposició Ibers. La nostra civilització abans de Roma. Una mostra molt interessant... i amb detalls per incorporar a les classes de Tecnologia... :-)
L'exposició neix amb l'objectiu de mostrar al públic una visió actualitzada del món ibèric. Per mitjà de reproduccions científiques d'obres d'art i objectes d'excavació, d'audiovisuals, maquetes, fotografies i il·lustracions, es pretén traslladar el visitant al món antic, mostrar-li com era la vida quotidiana als poblats ibèrics, les relacions amb els colonitzadors, la importància de l'agricultura, la terrisseria, la metal·lúrgia i el comerç...