Pages

30 de desembre, 2007

Una història secreta

...un "bocinet" de la Lleida Secreta, la ciutat que roman adormida sota els carrers i places de Lleida