Pages

26 de setembre, 2007

Internet i la tecnologia a secundària

Després de mesos de feina amb la Núria i el Joseba... la criatura ha nascut :-)
Internet i la tecnologia a secundària
Material d'autoformació que pretén que el professorat de secundària conegui els recursos que ofereix Internet i les tecnologies de la informació i la comunicació, per donar suport a la tasca docent a l'àrea de Tecnologia, amb una doble finalitat: en primer lloc, saber trobar-los i utilitzar-los i en segon lloc i prioritàriament, conèixer les possibilitats que aporta per a la didàctica i l'aprenentatge.
Internet i la tecnologia a secundària