Pages

10 de setembre, 2007

3D engine assemblage

Aquest vídeo va directe a l'aula de batxillerat... :-)