Pages

01 de juny, 2007

Dipòsits de regulació d’aigües pluvials

Amb els nanos del batxillerat tecnològic hem anat a fer una visita al dipòsit pluvial Joan Miró de Barcelona, una activitat organitzada per la gent de CLABSA... (per cert, ens van atendre de meravella :-)
Els dipòsits de regulació d’aigües pluvials són elements de la xarxa de clavegueram amb dues funcions molt concretes:
  • En primer lloc, el seu volum de retenció permet una laminació del cabal, de manera que el valor màxim del cabal de sortida del dipòsit presenta una notable reducció respecte al d’entrada.Això té òbviament efectes positius a la xarxa aigües avall, que pot funcionar de manera més descarregada en casos d’avinguda.
  • La segona funció és mediambiental: la retenció d’aigua de pluja fortament contaminada degut a l’escorriment per la ciutat evita el seu abocament a platges, rius i port. Aquesta aigua retinguda es deixa anar poc a poc, de manera que pot ser tractada a la depuradora. D’altra banda, l’aigua retinguda disminueix el seu grau de contaminació, degut a la sedimentació provocada per la seva retenció.
Vaig aprofitar per fer unes quantes fotos... per després comentar-les a l'aula... Les podeu veure al set de Flickr de la sortida i a aquest "slideshow"...A microsiervos han publicat un post molt complet sobre aquest tema... Estanques de Tormentas i han tingut el detall de referenciar el nostre set de fotos :-)