Pages

05 d’abril, 2007

Un cicle d'acció completa?L'animació ens explica la història d'un cicle d'acció completa?
  • identificació del problema
  • dialèctica pensament-acció
  • execució
  • conclusió