Pages

12 de gener, 2007

Frase: La funció del mestre

La funció del mestre no és donar a conèixer la veritat; ell és només una guia perquè l'estudiant pugui trobar-la.
[Bruce Lee]