Pages

04 de setembre, 2006

Eina: Corrector ortogràfic en català

Softcatalà presenta un nou servei gratuït web de correcció ortogràfica en llengua catalana...
Aquest servei permet als usuaris introduir qualsevol text i corregir-ne les errades ortogràfiques. El servei, que contempla les diferents variants dialectals del català, està basat en el corrector ortogràfic lliure utilitzat a programes com ara el paquet ofimàtic OpenOffice.org