Pages

12 d’abril, 2006

Les llicències Creative Commons

La revista UOC Papers publica un article força interessant sobre les llicències Creative Commons i els drets d'autor. A Les llicències Creative Commons: una alternativa al copyright? s'explica l’origen del projecte Creative Commons, s'identifiquen els trets fonamentals de les llicències CC per a entendre millor l’abast que tenen i procurar aclarir alguns malentesos.

Les llicències Creative Commons