Pages

12 de novembre, 2005

Count like a computer

Via Minid arribo a un material que ens ensenya com comptar en binari amb les mans. Com que aquests dies estic fent el tema dels sistemes de numeració i de la seva conversió, miraré d'aprofitar-lo per jugar 10 minutets a classe ;-)