Pages

30 d’octubre, 2005

Les TIC a l'aula

Començo aquest post [obert i referenciat al menú lateral] que aniré completant amb recursos i aplicacions que es poden fer servir a l'aula per treballar els continguts curriculars amb les TIC :
  • Gran diccionari de la llengua catalana Diccionari de lliure accés en línia d'Enciclopèdia Catalana, un servei dedicat a la llengua i cultura catalanes.
  • Hipermapa: L'Hipermapa (Atles electrònic de Catalunya) és l'instrument corporatiu de la Generalitat per a presentar a Internet la seva informació georeferenciada d'una forma integrada i sistemàtica.
  • InterNostrum: InterNostrum és un programa de traducció automàtica que produeix gairebé instantàniament (a més de 1000 paraules per segon) traduccions aproximades de textos castellans al català.
  • Popular tags on Flickr: Motor de cerca d'imatges a Flickr amb etiquetes (tags).
  • Quaderns virtuals: Quaderns virtuals és un entorn d'aprenentatge digital que permet crear diferents tipus de preguntes per tal d'avaluar el progrés i rendiment dels estudiants. Cada quadern està format per un o més fulls i, alhora, cada full pot contenir una o més preguntes sobre una temàtica concreta. A més, els fulls poden tenir punts de diàleg , que permeten a l'alumnat i professorat escriure-hi comentaris i dubtes.
  • TMB - Plànols: La secció de plànols de TMB ens informa dels itineraris de les diverses línies de bus i metro de la zona metropolitana de Barcelona. (Ideal per preparar sortides amb els alumnes)
  • Viquipèdia: La Viquipèdia és un lloc web que permet als internautes la lliure creació d'enciclopèdies lliures en diverses llengües, entre les quals hi ha el català. Els continguts de les entrades a l'encicloplèdia han de ser originals i els redacten els mateixos usuaris.
Altres recursos: