Pages

15 d’abril, 2005

La telefonia via internet

A Diari de l'Escola es pot trobar una interessant proposta de treball sobre la telefonia via internet: "En l'àmbit de les telecomunicacions, una de les possibilitats, encara incipient, que més s'espera que es desenvolupi en un futur immediat és la de la telefonia per internet, que permet de fer telefonades i rebre'n a través de la xarxa. Aquesta possibilitat es basa en la tecnologia dita Veu per IP, o VOIP (sigla de Voice Over Internet Protocol)."

La telefonia via internet

Us sembla que el tema pot engrescar els alumnes per fer alguna activitat a l'aula? Què en penseu?