Pages

23 d’abril, 2005

Cultura tecnològica

Els alumnes de segon de batxillerat de Tecnologia industrial estan treballant prou bé... Aquesta setmana hem dedicat dues sessions a tractar el tema de la cultura tecnològica i l'electrònica de consum.
L’essencial de la Tecnologia industrial és l’adquisició de cultura tecnològica, entesa com la capacitat de comprendre i emprar diferents tecnologies i com la capacitat d’interrelacionar-les, usar els procediments que els són propis, conèixer-ne els orígens i l’evolució, les implicacions econòmiques i el seu impacte social i ambiental.

Cultura tecnològica

En aquest context, l'activitat plantejada...
  • Visitar la web de xataka
  • Identificar el tipus de productes tecnològics que estan més de moda
  • Valorar la necessitat de comprar aquests productes

...ens porta a aprofundir en dos objectius didàctics molt importants:

  • Entendre la tecnologia com una interrelació de diferents camps de coneixements (tècnic, científic, històric, econòmic i social) que tenen com a finalitat la satisfacció de necessitats de la humanitat.
  • Aprofundir en els elements de cultura tecnològica per millorar el seu coneixement sobre qualsevol camp industrial concret, tot valorant críticament les repercussions de l'activitat industrial a la vida quotidiana.

1 comentari:

Julio Alonso ha dit...

Xavi,

Nos encanta ver que se puede usar Xataka también con objetivos didácticos.

Un saludo desde nuestra pequeña redacción virtual.