Pages

28 de març, 2005

Visita a una planta d'incineració

De tant en tant ens trobem a la web amb petites joies que mostren de manera clara quin és el potencial de les TIC a l'hora de treballar determinats temes a l'aula...

Visita a una planta d'incineració

Greenpeace ha publicat una interessant animació per mostrar el funcionament real de les plantes incineradores que tracten els residus sòlids urbans. Un bon material didàctic!