Pages

18 de març, 2005

Perfils d'Innovació en Educació

La secció de la XTEC Perfils d'innovació en educació mostra una bona selecció d'experiències innovadores d'integració de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'ensenyament i a l'aprenentatge.

Perfils d'innovació en educació