Pages

13 de febrer, 2005

Pacte Nacional per a l’Educació

"Ara iniciem un procés de debat que el Departament d’Educació vol obrir a tota la comunitat educativa i al conjunt de la societat catalana. El Pacte Nacional per a l’Educació ha de ser l’expressió del compromís amb l’educació que adquireixen els diferents agents socials i educatius."