Pages

22 de febrer, 2005

Competència: Tractament de la informació

"Les possibilitats de processament de la informació que ofereixen les TIC tenen un gran potencial per influir en l'estil, els mètodes i els procediments de treball personal i col·laboratiu en les activitats de creació, producció i aprenentatge."
Per treballar la competència "Dissenyar, confeccionar i produir documentació usant eines TIC de tipus multimedial, amb suport hipertextual" es poden fer servir els recursos següents:

UNITATS DIDÀCTIQUES (per a alumnes)

MATERIALS D'AUTOFORMACIÓ (per a professors)