Pages

20 de febrer, 2005

Competència: Recollida de la informació

"La dimensió TIC com a instrument per al treball intel·lectual és la més àmplia, perquè cobreix un gran nombre d'activitats, que van des de la planificació de les tasques fins a la presentació i discusió dels resultats, passant pel procés de recollida, anàlisi i tractament de la informació."
Per treballar la competència "Conèixer diferents fonts per cercar una informació determinada en diferents suports: paper, digital..." es poden fer servir:

CERCADORS

  • Google en català Un dels més coneguts i potents cercadors disponibles a Internet, ja s'ha traduït al català. Permet la cerca avançada i la cerca en pàgines concretes
  • Yahoo en català El conegut i visitat cercador Yahoo, ara ja està disponible en català. Permet la cerca avançada i per directoris temàtics.
  • Alltheweb Un dels cercadors més potents a la xarxa. Permet cercar audio, video, imatges,... Força complet.
  • També: A9, Ixquick, Copernic...

DICCIONARIS

  • Gran diccionari de la llengua catalana Diccionari de lliure accés de Catalunya en línia, un servei dedicat a la llengua i cultura catalanes.
  • Diccionarios.com Vox ofereix els seus diccionaris a la xarxa. Es poden consultar traduccions, definicions, antònims i sinònims. Les traduccions que es poden fer són English-Spanish, Español-Inglés, Français-Espagnol i Español-Francés.
  • Diccionari de sinònims i antònims La Universitat d'Oviedo ofereix un servei que permet trobar sinònims i antònims de forma ràpida i senzilla. Està disponible per a paraules en llengua castellana i anglesa.

ENCICLOPÈDIES

  • Grans Obres - Enciclopèdia Catalana Pàgina web dedicada a les Grans Obres d'Enciclopèdia Catalana, on es pot trobar informació sobre les publicacions i sobre les col·leccions de promoció especial: fotografies, dades tècniques, arguments, novetats, sol·licitud de més informació.
  • Enciclonet Consulta a l'enciclopèdia virtual a través d'Internet. El servei és gratuït per als usuaris i usuàries de l'edu365.com i de la XTEC. Permet fer cerques especialitzades en art i literatura, humanitats, ciències de la societat, ciència i tecnologia...
  • Enciclopèdia Britànica La prestigiosa Enciclopèdia Britànica ofereix, gratuïtament, la totalitat dels seus continguts a través de la web.