Pages

09 de maig, 2016

Tecnologies creatives a l’aula: Programació i robòtica educativa

Des de la coordinació del Màster de Formació de Professorat de Secundària UPF-UOC em van convidar a participar en Els Dilluns del Màster, un seminari permanent que tracta temes transversals a totes les especialitats del màster (tutoria, gestió de conflictes, atenció a la diversitat, necessitats especials, l'ofici de professor, treball competencial, etc.) i que està obert a tota la comunitat educativa de Catalunya.

La Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya imparteixen el màster conjuntament. La modalitat d'aprenentatge és semipresencial, essent la part virtual responsabilitat de la UOC i la part presencial de la UPF. La UOC posa al servei de l'estudiant les aules virtuals de seu campus i els recursos d'aprenentatge. A més, les aules virtuals també fan de reforç a la docència presencial de la UPF.

Em van proposar fer una xerrada de dilluns al voltant de la programació i la robòtica educativa, fent especial èmfasi a la creació d'escenaris d'aula competencials on l'alumnat sigui el protagonista actiu i reflexiu del seu aprenentatge.

Tot seguit us deixo la presentació que va servir de fil conductor per desenvolupar la xerrada i per obrir el debat i donar peu a les aportacions dels assistents.


Cap comentari: