twitterfacebooklinkedinemail

Pages

04 de juliol, 2015

Programació amb Scratch 2.0 i Picaxe Imagina Android


La placa de control Imagina Android porta el microcontrolador Picaxe20m2 i també incorpora 3 LED, un sensor de temperatura NTC, un sensor de llum LDR, un polsador, un receptor d'infraroig, un connector per a un sensor digital/analògic extern i un connector per a Nunchuk.

https://www.flickr.com/photos/auladetecnologia/18786078253/sizes/l/


La programació de la placa Imagina Android es pot realitzar amb Scratch 2.0 o amb el PICAXE Editor per tant, podem treballar amb l'alumnat de cicle superior de primària i de secundària.

Per defecte, les entrades de la placa es referencien com a C.x i les sortides com a B.x, (on
x és un número comprès entre 0 i 7). Per exemple, el LED verd està connectat a la sortida  B.2 , el groc a la B.6 i el vermell a la B.0.

https://www.flickr.com/photos/auladetecnologia/18794115123/sizes/l/


Amb aquesta placa podem realitzar una gran quantitat d'activitats de programació i robòtica educativa. Des de les pràctiques més bàsiques com encendre i apagar un LED fins a control per infraroig, passant per dissenyar sistemes de control per llum o temperatura.

La veritat és que la placa Imagina Android és un petit tresor que ens sorprendrà en mans de l'alumnat... afavorint la seva creativitat, autonomia i iniciativa personal.


Pràctiques
PICAXE Editor 6
PICAXE Editor 6
PICAXE Editor 6