twitterfacebooklinkedinemail

Pages

07 de juliol, 2015

La programació i la robòtica educativa en el currículum competencial de l'educació primària

La Coordinació del Grau en Educació Primària de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona m'ha convidat a participar en el taller de formació per al professorat de la facultat "La programació i la robòtica educativa en el currículum competencial de l'educació primària".


En el taller hem tingut ocasió de reflexionar al voltant del Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i infantil i comentar el paper del professorat i de quina manera podem encortatjar l'alumne a construir els seus aprenentatges i ajudar-lo a prendre consciència del seu progrés.

El nou currículum crea un marc on el professorat ha de provocar curiositat, proposar reptes i donar prou temps per investigar i reflexionar, tot això en un ambient on l'alumne s'atreveixi a fer propostes i manifestar la seva manera de pensar.

En aquest context, la programació i la robòtica educativa poden afavorir la creació d'escenaris d'aula competencials on l'alumnat sigui el protagonista actiu i reflexiu del seu aprenentatge.En el taller hem tingut l'oportunitat de compartir de quina manera estem dinamitzant la programació i la robòtica educativa des del Consorci d'Educació de Barcelona.

Per una banda, s'ha parlat dels diferents recursos de la Xarxa d'acompanyament del Consorci d'Educació de Barcelona i, per una altra, dels tallers de programació amb Scratch per cicle mitjà i superior de primària.

També hem pogut comentar diverses experiències de centres educatius, des de Sabeu què és un Bee-Bot?, de l'Escola Sant Martí, fins a OLLO The Movie i Educació física amb Bee-Bot, de l'Escola Baró de Viver, passant per Fira de les matemàtiques, de l'Escola La Mar Bella, i We are testing how this new robot works!, de l'Escola Pere IV.

A la part final de la sessió hem comentat el potencial dels vídeotutorials, com per exemple els clàssics de l'amic Frank Sabaté, i la importància de documentar gràficament allò que fem a l'aula.

Per acabar, una reflexió final sobre compartir les experiències d'aula i crear xarxa.
 

    1 comentari:

    Dome ha dit...

    Gràcies per compartir aquesta documentació. Ens serà de gran utilitat a l'escola.

    Domènec