twitterfacebooklinkedinemail

Pages

19 d’abril, 2015

Arduino - Encendre i apagar 2 LED de manera simultània

PRÀCTICA

Proposta de treball

Programar amb Bitbloq la nostra placa Arduino per encendre i apagar dos LED de manera simultània.
Material necessari

  • Placa Arduino o compatible
  • 2 LED
  • Cable USB

Passos a seguir

  • Connectar la placa Arduino a l'ordinador amb el cable USB
  • Com que el LED és un component digital (amb 2 estats possibles: encès o apagat), cal connectar-los als pins digitals de la placa
  • Dissenyar un programa amb bitbloq 
  • Verificar el programa, carregar-lo a la placa i comprovar el seu funcionament

Entorn de programació


Captura de pantalla del projecte Bitbloq


Detall dels blocs de codi